Evdeki kuzu fıkrası

Bir inşaata amele alınacaktır. Alınacak elemanları kalfa Cemal’in seçmesi istenir. Adaylar kalabalıktır. Bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir.

– Pize 1 kisi lazımdur. Pu nedenle sizu imtihan edeceğum. Bir ara gözü  Temel’e ilişir. Burnundan tanımıştır. Hemşehrisini işe almak ister. Önce Temeli sınava alır ve sorar.

– Hemşerum söyle baa bakalum.. Sana 3 kuzu verdum, sonra 2 kuzu daha verdum kaç kuzu oldi?

– 6 tane oldi. Cemal biraz bozulur ama çaktırmaz.

– Tabi bu soru biraz zor oldu piraz taha kolayini sorayum.

– Sana 2 kuzu verdum, sonra 1 tane taha verdum kaç kuzi oldi?

– Tört kuzi oldi. Cemal sinirlenir, Ama hemşehrisinide işe almak ister.

– Peçi 1 kuzi verdim, sonra bir kuzi taha verdum kaç etti ?

– Üç etti. Bunun üzerine Cemal iki tokat çakar ve tekrar sorar.

– Pir kuzi verdum, kaç kuzin oldi?

– İçi tane. Cemal iyice sinirlenir ve Temeli iyice döver.

– Ulan hemşeru teyup işe almak istedum, sende tam salakmişsun. Ula sağa pir kuzi vermişsem pir kuzin olur anladun mi?

– Olir mi, der Temel.

– Penum evde bir kuzi de kendumin var.